Tin mới nhất :
Tin mới nhất

Liên hệ với chúng tôi

Tên gọi biến số chức năng dễ nhớ{{main_domain}}
Trung tâm phục vụ khách hàng {{website}} làm việc các ngày trong năm, cung cấp phục vụ chất lượng cao 1 tuần 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng.

Về bất cứ thao tác nào và vấn đề liên quan đến {{website}}, bạn có thể tìm được câu trả lời trong mục Vấn đề thường gặp nếu bạn vẫn có thắc mắc, có thể liên hệ với bộ phận phục vụ khách hàng trực tuyến 24h vào bất cứ lúc nào, hoặc gửi email , nhân viên phục vụ khách hàng của {{website}} sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 tiếng.

Kích chọn kết nối “chăm sóc khách hàng trực tuyến”, lập tức có thể đăng nhập vào hệ thống phục vụ khách hàng trực tuyến và liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng.
Bạn cũng có thể sử dụng email liên hệ với nhân viên phục vụ khách hàng {{website}}, email: {{email_cs}}